MISIUNE ȘI VIZIUNE

Misiune:

Misiunea noastră este de a oferi educație și îngrijire de înaltă calitate într-un mediu sigur, respectuos și favorabil incluziunii, care construiește o bază pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Scopul nostru este de a sprijini și de a hrăni copiii și propria noastră dorință naturală de a învăța pe tot parcursul vieții. Suntem dedicați familiilor pe care le deservim, oferind sprijin și încurajare.

Viziune:

Școala noastră va deveni un lider în procesul de incluziune a tuturor copiilor care vor să studieze aici!

VALORI PROMOVATE ÎN ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 AVRAM IANCU

  • Perfecţionare: Vom urmări perfecţionarea continuă a personalului angajat pentru dezvoltarea copetenţelor profesionale şi personale, dotarea cu echipamente, resurse materiale şi instrumente de lucru.
  • Calitate și eficiență: Vom furniza servicii de calitate, care să contribuie la creşterea calităţii activităţii instructiv – educative din şcoală, prin seriozitate, folosind experienţa şi implicând toţi actorii educaţionali.
  • Lucrul în echipă: Vom dezvolta un climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, toleranţă şi demnitate, dezvoltarea spiritului civic, folosind metode participative şi consultative.
  • Cooperare şi respect: Vom promova respectul reciproc şi cooperarea, prin colaborarea mai activă cu părinţii, cu comunitatea, cu institutiile de la nivel local, judeţean şi naţional cu atribuţii în domeniul educaţiei