Baza materială a școlii noastre oferă condiții optime pentru
desfășurarea procesului instructiv-educativ
Bază Materială Solidă
Pentru Un Învățămînt De Calitate
Baza materială a școlii noastre oferă condiții optime pentru
desfășurarea procesului instructiv-educativ.
Bază Materială Solidă
Pentru Un Învățămînt De Calitate
În perioada 2013- 2017 am avut participări la următoarele
concursuri naționale: Concursul Național Piciul,
Concursul Național Olimpiadele Cunoașterii,
Concursul Național Culorile Toamnei, Concurs,
Concurs Lumina Math, Concursurile Comper.
Olimpiade Și Concursuri Școlare
În perioada 2013- 2017 am avut participări la următoarele concursuri naționale:
Concursul Național Piciul, Concursul Național Olimpiadele Cunoașterii,
Concursul Național Culorile Toamnei, Concurs, Concurs Lumina Math,
Concurs Internațional Cangurul Matematician, Concursurile Comper.
Olimpiade Și Concursuri Școlare

Calitate și Eficiență

Servicii de calitate, care să contribuie la creşterea calităţii activităţii instructiv – edicative

Cadre Didactice

Participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecționare și formare organizate de instituții abilitate

Bibliotecă - Laborator Info

Unitate școlară dotată cu bibliotecă și laborator de informatică conectat la internet

Scurt Istoric

În anul 2007, Școala Avram Iancu devine unitate cu personalitate juridică.

Primul document care atestă existența procesului de învățământ pe aceste meleaguri, document păstrat în arhiva școlii este „Registru – catalog – de chemare”, trecerea absențelor și notelor de studiu pentru anii școlari 1928 – 1929, cuprinzând un număr de 52 de elevi, director fiind Popescu Alexandru, învățător cu pregătire putând avea și funcția de revizor școlar…

Bază materială bună, incluzând: spații adecvate pentru săli de clasă;
laboratoare de informatică, teren sintetic, bibliotecă, centrală termică proprie
Informatizarea școlii, prin dotarea tuturor sălilor de clasă, cabinetelor și laboratoarelor
cu conexiune la internet
Cadre didactice calificate în proporţie de 100%,
competente, dedicate meseriei şi apreciate în comunitate
Școala este dotată cu sistem de supraveghere video pentru asigurarea
securității elevilor