Baza materială a școlii noastre oferă condiții optime pentru
desfășurarea procesului instructiv-educativ
Bază Materială Solidă
Pentru Un Învățămînt De Calitate
Baza materială a școlii noastre oferă condiții optime pentru
desfășurarea procesului instructiv-educativ.
Bază Materială Solidă
Pentru Un Învățămînt De Calitate
În perioada 2013- 2017 am avut participări la următoarele
concursuri naționale: Concursul Național Piciul,
Concursul Național Olimpiadele Cunoașterii,
Concursul Național Culorile Toamnei, Concurs,
Concurs Lumina Math, Concursurile Comper.
Olimpiade Și Concursuri Școlare
În perioada 2013- 2017 am avut participări la următoarele concursuri naționale:
Concursul Național Piciul, Concursul Național Olimpiadele Cunoașterii,
Concursul Național Culorile Toamnei, Concurs, Concurs Lumina Math,
Concurs Internațional Cangurul Matematician, Concursurile Comper.
Olimpiade Și Concursuri Școlare

Calitate și Eficiență

Servicii de calitate, care să contribuie la creşterea calităţii activităţii instructiv – edicative

Cadre Didactice

Participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecționare și formare organizate de instituții abilitat

Bibliotecă - Laborator Info

Unitate școlară dotată cu bibliotecă și laborator de informatică conectat la internet

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 2 TĂMAȘDA

Școala Gimnazială   Nr 2 Tămașda își are sediul în localiatea Tămasda si este structură arondată Școlii Gimnaziale nr 1 Avram Iancu.În cadrul  școlii  funcționează 9 formațiuni de studiu , astfel…

Statistici privind gradul de vaccinare în cadrul școlii Avram Iancu

PRIN PREZENTA,

VĂ INFORMĂM CĂ DIN 46 DE ANGAJAȚI CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN UNITATEA NOASTRĂ ȘCOLARĂ, UN PROCENT DE 60,86SUNT VACCINAȚI PÂNĂ LA DATA DE 12.01.2022

Bază materială bună, incluzând: spații adecvate pentru săli de clasă;
laboratoare de informatică, teren sintetic, bibliotecă, centrală termică proprie
Informatizarea școlii, prin dotarea tuturor sălilor de clasă, cabinetelor și laboratoarelor
cu conexiune la internet
Cadre didactice calificate în proporţie de 100%,
competente, dedicate meseriei şi apreciate în comunitate
Școala este dotată cu sistem de supraveghere video pentru asigurarea
securității elevilor